OP DIE DIE SNYKANT!

Tuisblad Ons Boodskap Nuwe Bydraes. Waar kry jy ons Gunsteling Skakels Nuwe Orde/Inligtingsblad 1 Inligtingsblad2 Inligtingsblad3 Inligtingsblad4 Die Kommentaar Blad

'n Geestelike Insig in Die Nuwe Wereld Orde.

 

Hierdie blad is saamgestel met die goedkeuring van en in

samewerking met The Cutting Edge Ministries.Ons glo dat hierdie

blad inligting weergee met betrekking tot die Bybelse profesie van

die Nuwe Wereld Orde. Ons Christen organisasie is fundamenteel

onafhanklik en glo dat die Bybel die enigste openbaring van God en

Sy Seun Jesus Christus is.

Die Nuwe Wereld Orde is hier!

 

Is jy gereed hiervoor? Sodra jy besef waaroor die Nuwe Wereld Orde werklik gaan, en hoe dit geleidelik implementeer word, sal jy kan sien hoedat dit in die daaglikse nuus groei tot 'n monster.
Leer dus om jouself en jou geliefdes vroegtydig te beskerm teen die aanslae van die Antichris.
Ons lewens is nou op die SNYKANT.

Die Snykant is toegewy daaraan on God se mense te waarsku en in te lig. Ons is verbind tot die studie en verkondiging van die onfeilbare, geinspireerde en gesaghebbende Woord van God.

Ons gemeenskap is besig om agteruit te gaan, en Bybel-gelowige Christene is swak voorberei om hierdie agteruitgang tegemoet te gaan. Om die saak te vererger, is vele Christen kerke vandag tot in hul kern afvallig van God. Hulle het reeds ver weg beweeg van die Waarheid van God se Heilige Bybel. Hierin le die tragedie: geen gemeenskap het enige hoop op oorlewing as sy kerke hulle "sout en lig" verloor het, waardeur hulle die verrotting van hul gemeenskap kan vertraag of verhoed nie.Ons kerke het tot 'n baie groot mate hul pad byster geraak, en ons gemeenskap is besig om voor ons oe in verrotting weg te sink.

 

Ons, by die Snykant, wil God se mense voorberei om die uitdagings van hierdie dae te aanvaar en om gehoorsaamheid aan die Woord van God aan te moedig deur verwyderd van die alledaagse wereldheid en valse doktrines te wees.

Weet jy regtig genoeg?

 

Weet jy werklik wat die invloed van die Illuminati, die Vrymesselaars, die Roomse Kerk, die Verenigde Nasie Organisasie, die Wereld-Raad van Kerke en die SA Raad van Kerke op die godsdienstige, ekonomiese en politieke bestel van lande uitoefen?
Alhoewel hierdie blad uiteraard nie na al hierdie organisasies kan kyk nie, bied die skakels onder die Gunsteling Skakels ideale webblaaie waar volledige studie gedoen kan word.

Hieraan sal jy weet!

As ek die gebooie van God gehoorsaam, weet ek daaraan dat ek Hom ken!
As ek beweer dat ek in Hom bly, behoort ek ook te lewe soos Jesus gelewe het.
As ek die wereld liefhet, is die Vader se liefde nie in my nie.
Sy Gees leer my alles, en wat Hy my leer is die waarheid en geen leuen nie.
As ek sonde doen, oortree ek die wet van God.
Hieraan weet ek wat liefde is: Jesus het sy lewe vir my afgele.
Ek moet in Sy Seun, Jesus Christus, glo, en ander liefhe ooreenkomstig die gebod wat Hy my gegee het.
Hieraan weet ek dat Hy in my bly: Hy het sy Gees aan my gegee.
Hieraan ken ek die Gees van God: as ek bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het ek die Gees wat van God afkomstig is.
Hieraan kan ek die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei: Ek behoort aan God, en wie vir God ken, luister na my; wie nie aan God behoort nie, luister nie na my nie.
Hieraan weet ek dat ek in Hom bly en Hy in my: Hy het sy Gees aan my gegee.
As ek nie by die leer oor Christus bly nie maar daaraan verander, erken ek God nie. As ek in die leer bly, erken ek sowel die Vader as die Seun.

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is'n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is.